Aktuality

Návrhy VZN

 19.05.2022

V prílohách (PDF súbory) nájdete návrhy týchto všeobecne záväzných nariadení obce:

- VZN o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci

- VZN o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci

- VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

- VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územi obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár