Súčasnosť

Obec Hažín nad Cirochou leží v údolí rieky Cirochy len 4 km východne od mesta Humenné. Kataster obce má rozlohu 718 ha z toho vyše 300 ha tvoria lesy. Z južnej strany ohraničujú obec svahy Humenských vrchov s vrcholom Marcinovo o nadmorskej výške 417 m. Najvyšším vrcholom tohto hrebeňa je Humenská 445 m n.m., ktorá je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie, avšak je už v chotári obce Ptičie. Celá táto časť vrchov je budovaná paleogénnymi zlepencami. Materiál zlepencov tvoria vápence a dolomity.

Severne od obce preteká rieka Cirocha, ktorá sa asi po 2 km vlieva do Laborca v n.v. 150 m. Údolie Laborca obklopujú pahorky Ondavskej a Laboreckej vrchoviny. Východným smerom až po mesto Snina sa otvára údolie Cirochy na horizonte uzavreté vrcholmi Nízkych Beskýd a Bukovských vrchov. Západný pohľad tvorí mesto Humenné v pozadí s Brekovskou bránou, ktorá vznikla prielomom Laborca masívom Krivošťanky a chrbát Slanských vrchov. Za priaznivého počasia je vidieť z horného konca obce zasnežené štíty Vysokých Tatier.

Územie sa vyznačuje pevninským podnebím. Vzhľadom na výškové členenie ho môžeme zaradiť do teplej a mierne vlhkej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje okolo 8,1ºC a úhrn ročných zrážok je 724 mm. Najchladnejší býva január s priemernou teplotou vzduchu -4ºC a najteplejší júl s teplotu 18,4. Zrážková činnosť je sčasti ovplyvnená blízkosťou troch vodárenských nádrží – Z. Šíravy, Domaše a Stariny – čo sa prejavuje najmä častejším výskytom búrok v letnom období.

Povrchové vody sú odvádzané do Cirochy Mlynským potokom, ktorý pramení v údolí nad hospodárskym dvorom a viacerými bezmennými potôčikmi. Významným prítokom Cirochy je rieka Kamenica („Rika“), ktorej horný tok slúži pre vodárenské účely, ako zdroj pitnej vody aj pre obec Hažín nad Cirochou.

V lesoch sú zastúpené prevažne listnaté dreviny (buk, hrab, dub, javor...), ale v niektorých častiach majú prevahu ihličnany – borovice, prípadne sú vysadené smrekovce a vtrúsené aj smreky. Brehy Cirochy sú porastené vlhkomilnými drevinami (vŕba, topoľ, jelša), ktoré najmä pri sútoku Cirochy s Laborcom a Kamenice s Cirochou vytvárajú rozsiahlejšie porasty.

Chotár obce sa vyznačuje pestrosťou krajiny – od lužných porastov Cirochy v nadmorskej výške 150 m až po lesné porasty vo výške 400 m n.m., ktoré od seba oddeľuje poľnohospodársky využívaná krajina. S touto pestrosťou súvisí aj rozmanitosť rastlinstva a živočíšstva. Vyskytuje sa tu vzácna vydra riečna a orol krikľavý ako aj viaceré druhy chránených rastlín napr. črievičník papučkový, poniklec veľkokvetý či ľalia zlatohlavá.

Obec má v súčasnosti okolo 680 obyvateľov. Takmer každá domácnosť je napojená na vodovod a plyn. Pre zásobovanie občanov slúži súkromná predajňa s rozličným tovarom a hostinec. O športové dianie sa starajú futbalové družstvá a stolnotenisové oddiely.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár