Kontakty

Toto webové sídlo www.hazinnadcirochou.sk spravuje Obec Hažín nad Cirochou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hažín nad Cirochou

Adresa:
Obecný úrad Hažín nad Cirochou
Hažín nad Cirochou 45
067 83 Kamenica nad Cirochou

IČO: 00690082

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Humenné
Počet obyvateľov: 671
Rozloha: 718 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1451

Všeobecné informácie: info@hazinnadcirochou.sk
Podateľňa: podatelna@hazinnadcirochou.sk
Starosta: JUDr. Július Buček, e-mail: starosta@hazinnadcirochou.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hazinnadcirochou.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 775 54 80, +421 903 443 227

E-mail: sekretariat@hazinnadcirochou.sk

Kompetencie:
Obec Hažín nad Cirochou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hažín nad Cirochou je zriadený na Spoločnom obecnom úrade Ptičie, Kukorelliho 34. 5.posch.,066 01 Humenné/ budova MsÚ/.

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár