Cirkev

Ústrednou stavbou obce je gréckokat. chrám postavený v klasicistickom slohu zasvätený sv. Michalovi archanjelovi.  Podľa nápisu za oltárom a na kameni nad vchodom (už nečit.) do chrámu bol tento postavený v roku 1772.

Objekt je pamiatkovo chránený a podľa údajov výstavby spadá do roku 1786 - 90. Chrám je jednoloďová stavba s predstavanou vežou s polkruhovým uzáverom. K veži na sever. strane pristavaná prístavba so schodiskom. Na tej istej strane lode sakristia so 60- rokov 20. stor. Veža je členená profilovanou kordónovou rímsou, ktorá na lodi pokračuje ako podstrešná. Pod kordónovou rímsou na celej ploche veže rustika. Strecha veže je trojstupňová zvonovitá, strecha lode je sedlová s kužeľom nad presbyteriom, krytá plechom.

V interiéri sú pruské klenby s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na hlavice pilastrov. Nástropné maľby sú so 60-tych rok. 20 stor., ikonostas pravdepodob. z čias stavby kostola. Objekt je ohradený nízkokamennou ohradou.

Vo veži chrámu sa nachádzajú 2 zvony, starší je menší z roku 1835 a je národnou kultúr pamiatkou. Väčší nový zvon vo váhe 300 kg bol slávnostne posvätený 1. 6. 1936, dnes už blahoslaveným biskupom mučenníkom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM. V dedine sa nachádza ešte jeden menší zvon vo zvonici uprostred dediny z roku 1924. Podľa niektorých údajov sa za zvonicou nachádzal prvotný drevený kostolík s cintorínom.

Nový rím.kat kostol zasvätený sv.Alžbete Uhorskej bol konsekrovaný 18.7.2010.

Podľa  sčítania obyv. je v obci 1/3 gr. kat. a 2/3 ríms. kat. V obci je zriadený Gréckokat. far. úrad. Správcom farnosti je Vladimír Noga. 

Kontakt

Gréckokatolícka cirkev
farnosť Hažín nad Cirochou č.219
067 83  Kamenica nad Cirochou
tel.: 057/775 05 86

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár