Aktuality

Výzva pre vlastníkov pozemkov

 08.02.2022

Predsedníctvo Združenia pre pozemkové úpravy v k.ú. Hažín n/Cir. vyzýva vlastníkov pozemkov v katastri obce Hažín n/Cir., aby si vo vlastnom záujme usporiadali údaje v evidencii katastra nehnuteľnosti, a to najmä v prípade zmeny priezviska a zmeny trvalého pobytu. Tieto údaje sú dôležité pre doručovanie výpisov z evidencie katastra.

Zároveň dávame do pozornosti, aby si vo vlastnom záujme preskúmali tzv. Zoznam neznámych vlastníkov pozemkov, či sa tam nenachádzajú ich už nebohí príbuzní, ako vlastníci pozemkov. Je tu možnosť obnovy dedičského konania a do jeho ukončenia vystupovať pri pozemkových úpravách, ako tzv. domnelý dedič. Pozemky po nebohých, ktoré neprešli dedičským konaním, prípadne ktoré nemajú všetky náležitosti evidencie katastra nehnuteľnosti sú evidované pod hlavičkou tzv. neznámych vlastníkov a ich práva pri pozemkových úpravách zastupuje Slovenský pozemkový fond.

V prípade našej obce to činí asi 250 ha.

Údaje nájdete v priložených PDF súboroch.

V Hažíne n/Cir. 03.02.2022

Ing. František Bližinský v.r.

predseda združenia pozemkových úprav

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár