Aktuality

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov č. 2

 30.06.2021

Lesy Slovenskej republiky prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k úôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a svoje podanie nedoplnili alebo neopravili.

Celé znenie výzvy a zoznam vlastníkov nájdete v priloženom dokumente.

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár