Aktuality

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov č. 1

 30.06.2021

Lesy Slovenskej republiky VYZÝVAJÚ vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm,. a) alebo c) zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k úôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Celé znenie výzvy a zoznam vlastníkov nájdete v priloženom dokumente.

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár