Aktuality

ROZHODNUTIE o nariadení pozemkových úprav v našej obci!

 26.10.2020

Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor NARIAĎUJE pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Hažín nad Cirochou 

1. určuje obvod pozemkových úprav, ktorým he katastrálne územie Hažín nad Cirochou.

5. vyzýva vlatníkov pozemkov, ktoré sú v nájme, aby správnemu orgánu a doterajšiemu nájomcovi oznámili svoj zámer ohľadne ich užívania v určenej lehote do 31.1.2021

6. oznamuje že predpokladaný termín schválenia vykonania projektu pozemkových úprav je do 30.4.2024

7. upozorňuje fyzické, právnické osoby a obce, ktoré môžu byť dotknuté pozemkovými úpravami v ich pôsobnosti alebo v ich právach, že sú povinné do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia písomne informovať správny orgán o existujúcich zariadeniach, ktoré vlastnia alebo spravujú a plánovaných zámeroch, ktoré sa majú uskutočniť v odvode pozemkových úprav

Celé znenie tohto nariadenia nájdete v priloženom dokumente.

  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 15:30
  Utorok: 08:00 - 15:30
  Streda: 08:00 - 15:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár