Aktuality

Členská schôdza OFK Hažín nad Cirochou

 06.04.2019

Obecný futbalový klub Hažín nad Cirochou

Týmto pozýva všetkých členov, priaznivcov a fanúšikov OFK

Hažín nad Cirochou na

ČLENSKÚ SCHÔDZU

Obecného futbalového klubu Hažín nad Cirochou, ktorá sa uskutoční dňa 06.04.2019 (sobota) o 17:00 hod.

v priestoroch nového Kultúrneho domu.

Program:

16:30 hod. — prezentácia členov, členské na rok 2019,

17:00 hod. — otvorenie členskej schôdze,

  • volba zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
  • zmena stáleho člena Kontrolnej komisie OFK Hažín nad Cirochou,
  • výročná správa o činnosti OFK Hažín nad Cirochou za rok 2018,
  • správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2018,
  • správa Kontrolnej komisie OFK Hažín nad Cirochou za rok 2018,
  • plán činností na rok 2019,
  • diskusia,
  • uznesenie,
  • záver.
1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár