Materská škola

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti nájdete v časti Dokumenty.

Materská škola v Hažíne nad Cirochou v školskom roku 2021/2022 poskytovala celodennú starostlivosť pre deti vo veku od 2-6 rokov. Navštevovalo ju celoročne 8 detí, z toho dvaja chlapci plnili povinnú predškolskú prípravu.

O deti sa stará celodenne jedna učiteľka a dve nepedagogické zamestnankyne.

Snažili sme sa denne deťom vytvárať rodinnú atmosféru v ktorej sa cítia deti dobre, bezpečne a do škôlky sa tešia. Priestory plne vyhovujú podmienkam pre výchovu a vzdelávanie v materskej škole.

O údržbu interiéru a exteriéru sa stará zriaďovateľ školy – Obec Hažín nad Cirochou.

V uplynulom školskom roku sme uskutočnili niektoré akcie z ktorých Vám ponúkame FOTOGALÉRIU.

V máji sa uskutočnil zápis detí na nový školský rok 2022/2023 a podľa jeho výsledkov nastúpi v septembri  do materskej školy 12 detí. Povinné predprimárne vzdelávanie  budú plniť 3 deti. Z dôvodu aktuálnych kapacitných možností MŠ boli prijaté aj dvojročné deti, ktorým je umožnená aj poldenná dochádzka.

Školský rok 2022/2023 začíname  5. septembra ( t.j. pondelok ).

Tešíme sa na Vás

                                učiteľka Emília Jakubová   


Budova škôlky a jej história

Uprostred obce sa nachádza už len časť budovy bývalej gréckokatolíckej cirkevnej školy, ktorá bola postavená v roku 1909 a rozšírená o ďalšiu učebňu a kabinet v roku 1940. Už predtým sa tu nachádzala stará škola, ktorá schátrala a preto sa viac rokov nevyučovalo, až do postavenia novej (1909).

V roku 1977 bola vybudovaná spoločná budova novej základnej a materskej školy. Deti odišli z budovy starej školy, v ktorej sa učili ešte ich dedovia a otcovia.

Od kedy je škola v obci nieje známe. Stará gr. kat. škola bola malá a veľmi schátralá. Na škole vyučovalo niekoľko učiteľov. Známe sú iba mená učiteľov Zacháriaš a Orliek, za ktorého pre zlý stav budovy bola škola úradne zatvorená.

Na vtedajšej škole sa vyučovalo len v zimnom období. Školský rok sa začínal po prvom novebri a končil na Zelený štvrtok, preto starý ľudia hovorili, že koľko zím chodili do školy.

Obec bola bez školy asi 7 rokov. Novú školu nechceli stavať občania z dvoch príčin. Jedna časť občanov a hlavný slúžny, boli pre štátnu ľudovú školu.

Cirkevná vrchnosť a druhá časť občanov žiadala cirkevnú gréckokatolícku školu, aká bola predtým. Tieto spory trvali asi 7 rokov. Za ten čas deti nechodili do školy.

Až konečne v roku 1909 bola vybudovaná nová greckokatolícka škola s podporou biskupa Jána Valyiho.
V novovybudovanej škole sa stal prvým učiteľom Róbert Tóth. Vyučovací jazyk bol ako predtým maďarský a náboženstvo vyučovalo v jazyku staroslavianskom z modlitebných knižiek. Až po vzniku samostatného ČSR sa stala vyučovacím jazykom slovenčina. V roku 1932/ 33 bola škola rozšírená na dvojtriednu, ale pre nedostatok miesta sa vyučovalo striedavo.
Prvou učiteľkou na dvojtriednej škole bola Elena Gojdičová, blízka príbuzná biskupa P. P. Gojdiča. V roku 1940 došlo k rozšíreniu školy o ďalšiu učebňu a kabinet.

Dňa 4. júla 1941 Minister. škol. a národ. osvety v Bratislave pretvorilo tunajšiu gréckokatol. školu na gréckokat. a rímskokat. ľud. školu.
Dňa 1. sep. 1943 odišiel zo školy po 35 roč. pôsobení riaditeľ školy R. Tóth do výslužby. Na jeho miesto prichádza Ladislav Hajtář. Nariadením SNR dňa 6. sep. 1944 bola tunajšia škola poštátnená. Popri iných učiteľoch pôsobila na našej škola aj Margita Behúnová sestra kardinála Jozefa Tomku.

V roku 1955/ 56 prišiel do školy tunajší rodák ako riaditeľ školy Július Chaly s manželkou Agátou ako učiteľkou. Za ich pôsobenia sa započalo s výstavbou budovy novej Základnej a Materskej školy.

V roku 1977 bola nová škola slávnostne uvedená do prevádzky. V tejto budove sa vyučuje až do roku 2018 v ročníkoch 1 až 4 základnej školy, ktorej fungovanie bolo ukončené uznesením Obecného zastupitešstva. Dodnes v nej však funguje Materská škola a školská jedáleň. Zriaďovateľom je obec Hažín nad Cirochou.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 15:30
Utorok: 08:00 - 15:30
Streda: 08:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár